Disclaimer voor www.boutgroenbeheer.nl

Bout Groen Beheer (Kamer van Koophandel: 52879828), hierna te noemen Bout Groen Beheer, verleent u hierbij toegang tot www.boutgroenbeheer.nl ("de Website") en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

Bout Groen Beheer behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Bout Groen Beheer spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Bout Groen Beheer.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Bout Groen Beheer.Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Bout Groen Beheer nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Bout Groen Beheer.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Bout Groen Beheer, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen

Contact

KANTOOR- EN POSTADRES
Bout Groen Beheer
Dr. Guepinlaan 3
4032 NH  Ommeren
T: 06-50253321
E: info@boutgroenbeheer.nl

KvK-nummer 52879828
BTW-nummer NL176680780B01

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen!
Hoveniersbedrijf Bout Groen Beheer